Senin, 11 Juni 2012

makalah bola keranjang (permainan kecil)

BAB I
PENDAHULUAN


A.    Latar Belakang Masalah
Seirinng dengan perkembangan waktu, permainan bola keranjang telah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan agresifitas, efisiensi dan permainan yang dinamis. Bola keranjang yang dimainkan dan di pertandingkan secara resmi di dunia adalah Korf Ball.Tetapi walaupun telah mengalami perubahan, filosofi dari permainan yang pertama kalidi cetuskan oleh penemu permainan ini Nico Broekhuyen tidak berubah.
Karakteristik dalam olahraga ini adalah penggabungan dari keterampilan, kerjasama tim dan pengontrolan kontak fisik dan kerjasama antar jenis kelamin yang berbeda.

B.    Rumusan Masalah
1.    Apa pengertian bola keranjang?
2.    Apa saja teknik dsasar bola keranjang?

C.    Tujuan Makalah
Makalah ini di susun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:
1.    Pengertian bola keranjang.
2.    Teknik dalam permainan bola keranjang.

D.    Kegunaan Makalah
Kegunaan makalah ini bagi penulis yakni sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam konsep keilmuan.

E.    Prosedur makalah
Dalam pennyusunan dan pembuatan makalah ini dengan cara pengumpulan data dari pelajaran sekolah dan dengan menggunakan metode pustaka.


BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian

Pengertian permainan bola keranjang adalah suatu permainan beregu yang dimainkan oleh 24 orang pemain berlawanan. Dalam satu tim terdapat 12 pemain yang terdiri dari 6 orang pemain putra dan 6 orang pemain putri. Setiap regu akan menempati 3 vak atau kamar yang terdiri dari 4 orang pemain masing-masing vak nya. Vak A mempunayi peran pertahanan, vak B mempunyai peran penghubung dan vak C berperan sebagai penyerang. Jalannya permainan di bagi ke dalam 2 babak waktu seperti layaknya sepakbola yaitu : 2 x 45 menit.

B.    Sejarah
Bermula sejak tahun1892 DiciptaDr. James Naismith.Mss. Luther H. Gulick, ketua bidang sukansekolah memberi Naismith tugas untuk mencipta satu permainan berpasukan yang boleh dimainkan semasa musimsejuk. Permainan ini harus di mainkan dalam gelanggang sesebuah bangunan. Guna bola sepak-saiz besar & mudah tangkap menggunakan dua buah bakul dengan di pasang pada balkoni gimnasium kira-kira 10 kaki dari aras tanah.
Permainan bola keranjang pertamadimainkan padaDisember 1981 dengan di namakan basket ball, Markah diberikan kepada pemain pasukan yang menjaringkan bola di petak lawan, Menyediakan draf peraturan pertama yang mengandungi 13 fasal permainan rasmi berlangsung di gimnasium YMCA pada20 Januari 1982

1.    Jumlah Pemain
Berdasarkan pada peraturan resmi induk organisasi olahraga bola keranjang internasional atau IKF (International KorfBall Federation). Permainan bola keranjang di mainkan oleh 2 tim yang berhadapan, dalam satu tim terdapat 8 pemain yang terdiri dari 4 pemain putra dan 4 pemain putri. Setiap regu akan di bagi menjadi 2 vak (kamar) yang terdiri dari 4 orang pemain masing-masing vaknya. Tiap vak pemain tersebut terdiri dari 2 orang putra dan dua orang putri. Pemain ini perlukoordinasi yang sangat tinggi karena menggabungkan kemampuan fisik dan mental antara pemain putra dan pemain putri dalam memenangi pertandingan.
Kedudukan vak A adalah pemain sebagai pemain penyerang atau “Doelen” dan vak B merupakan pemain bertahan atau Dekken. Seperti layaknya pemain sepakbolawaktu permainan di bagi menjadi 2 babak yaitu 2 x 30 menit dengan waktu istirahat 10 menit dan 2 x 1 menit untuk melakukan time out bagi sebuah tim.

2.    Pelanggaran.
Ada beberapa hal yang tidak boleh di lakukan dalam olahraga bola keranjang dan jika di lakukan aka mendapatkan jukuman lemparan bebas dari wasit.
 • Menyentuh bola dengan kaki secara sengaja
 • Menendang bola dengan kaki
 • Menahanbola ketika sedang posisi ungul dengan tujuan mengulur waktu.
 • Seorang pemain menguasai bola lebih dari 5 detik, kecuali dengan melakukan vivot.
 • Mendribel bola seperti dalam permainan bola basket.
 • Melakukan lemparan pada pemain lawan dengan tujuan untuk mencederai pemain lain.
 • Merebut bola langsung daripemain lainnya.
 • Menunda permainan tanpa alasan
 • Memukul atau mengambil bola ketika bola berada di tangan lawan.
 • Mendorong, merangkul, memblok lawan atau memeluk lawan menjadi sebuah pelanggaran meskipun tidak dalam posisi memegang bola
 •  Mengganggu lawan dengan memblok lawan nya.
 • Menjaga pemain yang berlawan jenisatau melakukan double penjagaan terhadap lawan.
 • Bermain di area bukan vaknya.
 • Menembak dari vak pertahanan.
 • Menutup pergerakan pemain lawan dengan tujuan memberi keleluasaan teman yang sedang menguasai bola.
 • Menembak dari vak pertahanan atau langsung dari lemparan bebas atau melakuka jump ball.
 • Mempengaruhi pemain lawan dengan menggoyangkan tiang keranjang.
 • Mengganggu proses lemparan bebas atau lemparan ke dalam.
 • Mengumpan bola dengan cara menggulirkan bola ke arah rekannya.
 • Melemparkan bola dari tangan satu ke tangan yang lain.
Pelanggaran-pelanggaran ini di hukum dengan “lemparan bebas” di tempat pelanggaran terjadi.
-  Seorang pemain tidak di perbolehkan :
a.    Menginjak garis vak.
b.    Melalui / melewati garis batas vak.
c.    Mengambil bolayang terletak di vak lain tetapi bola yang melayang di vak lain boleh di ambil tanpa menginjak garis batas vak.
Pelanggaran pada garis batas vak di hukum dengan “lemparan bebasa” di atas garis tersebut.
-  Aturan bola out dalam permainan bola keranjang apabila :
a.    Bola di anggap keluar apabila telah mnyentuh tanah di luar garis lapangan.
b.    Bola juga di anggap keluar apabila pemain menguasai, menginjak atau di luar garis lapangan.

C.    Teknik Dasar
1.    Passing

-    Memberi umpan
Memberikan umpan dekat di jalankan dengan dua tangan : dari depan dada di ikuti melangkahkan salah satu kaki ke muka agar lemparannya lebih keras. Tapi bukan membungkuk yang sebenarnya terseret sebagai gerak penutup dan keseimbangan. Dari atas kepala, biasanya di lakukan dengan gerakan melompat atau jumping (over head). Dari bawah, gerak melempar ini jarang sekali di gunakan karena kurang efektif.
-    Gerakan lepar ke dalam.
Melempar bola ke dalamlapangan dengan cara:
-    Bola di lempar dengan kedua tangan melalui atas kepala.
-    Kedua kaki pemain yang melemparkan bola harus di luar garis samping, kaki harus berada di tanah pada waktu bola di lemparkan.
Kedua cara tersebut bisa di lakukan dengan tanpa awalan (dilakukan dengan berdiri di tempat) ataupun dengan awalan 2 atau 5 di belakang garis samping.

2.    Menangkap
-    Teknik menerima passing
Yang penting pertama, mengetahui gerak-gerik teman ke mana bola akan di lempar, lalu mengambil posisi yang bebas dari lawan.
Ke dua, berusaha mengetahui gerak-gerik lawan dan mengambil posisi yang sekira akan di lempari bola (menutup lawan). Untuk menangkap bola dengan baik, perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
o    Sikap badan danpandangan menghadap ke arah datangnya bola.
o    Sikap tangan menyesuaikan datangnya bola : pada saat bola menyentuh telapak tangan segera tarik mengikuti arah bola.

3.    Pivot
-    Pivot adalah berputar pada saatu kaki (telapak kaki atau ujung nya) sedang kaki yang satu nyalagi membuat langkah ke mana-mana
-    Kaki yang berputar boleh di angkat tumitnya, akan tetapi ujung kaki tumpuan tidak boleh di angkat atau di pindahkan.
-    Dalam melakukan pivot hal yang perlu di perhatikan adalah memegang bola jauh dari lawan dengan menempatkan badan kota antara bola dan lawan.
-    Tujuan dari pivot adalah agar kita dapat melemparkan bola sambil menghindari lawan yang menutup.
-    Pivot tidak di jalankan apabila melemparkan dengan jalan biasa sudah dapat.
-    Dengan pivot cepat sekali lawan tidak mungkin dapat menghalangi lemparan kita.
-    Pivot harus di pelajari hingga menjadi gerak yang otomatis.

4.    Penyerang
-    Menemba
Setiap penyerang boleh melakukan tembakan. Tembakan yang di perbolehkan adalah pada area vak penyerang (dari vak penyerang).
-    Ketepatan
Faktor yang perlu untuk di perhatikan dalam teknik menyerang dalam ermainan bolla keranjang adalah akurasi dari sebuah tembakan.
-    Pinalti
Dalam sebuah pertandingan banyak sekali pelanggaran yang terjadi di lakukan untuk menghentikan kesempatan penyerang dalam menembak bola. Jika pelanggaran terjadi pada saat pemain akan melakukan tembakan maka pinalti akan di berikan. Hanya satu lemparan.BAB III
SIMPULAN DAN SARAN

A.    SIMPULAN

Olahraga bola keranjang di harapkan dapat menjadi stimulus dalam perkembangan manusia secara fisik dan secara psikologis, aspek aspek kuantitif dan kualitatif dapat terpenuhi dalam sebuah kerjasama dalam permainan ini.


B.    SARAN

Permainan bola keranjang termasuk permainan kecil yang sering di lakukan untuk hiburan, permainan ini cocok untuk dilakukan setelah pelajaran olahraga di Sekolah Dasar, SMP, maupun SMA,

DAFTAR PUSTAKA

-    Permainan bola keranjang. 2009. Suki haryanto, cv. Top printing & offset

1 komentar:

 1. saya kira permainan bola keranjang itu sama dengan bola basket, nggak taunya beda ya.
  cara melakukan shooting bola basket

  BalasHapus